PRIVACYVERKLARING (mei 2018)

Uw privacy is belangrijk voor OMI dienstverlening daarom houden wij ons aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de informatie die we over U te weten komen.

Als U vragen heeft, of wilt weten wat we precies van U bijhouden, neem dan contact op met ons op.

CONTACTFORMULIER

Door het contactformulier in te vullen kunt U ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en uw IP-adres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot dat we zeker weten dat U tevreden bent met onze reactie.

RECLAME

Soms willen we U reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

  • Per e-mail
  • Via social media

U kunt hiertegen op ieder moment bezwaar maken. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. U kunt dit uiteraard ook telefonisch aan ons melden.

VERSTREKKING VAN GEGEVENS AAN ANDERE BEDRIJVEN OF INSTELLINGEN

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Op deze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

COOKIES

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat U die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat U ons weer bezoekt.

Wanneer U onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, daarmee bestaat het risico dat de website dan niet meer optimaal functioneert.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

GOOGLE ANALYTICS

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

BEVELIGING

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

INZAGE, WIJZIGEN OF VERWIJDERING VAN UW GEGEVENS

Als U vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van U hebben, kunt U altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder:

OMI Dienstverlening

Korfoedreef 31

3562 SC  Utrecht

  1. 06 41 03 79 70
  2. info@omidienstverlening.nl

KvK 68285795

U heeft de volgende rechten:

  • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • Inzage in alle persoonsgegevens die we van U hebben
  • Het laten corrigeren van fouten
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • Intrekken van toestemming
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat U altijd duidelijk aangeeft wie U bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

KLACHT INDIENEN

Als U vindt dat wij U niet op de juiste manier helpen, dan heeft U het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.